วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 21:44 น.

ภูมิภาค » คอลัมน์

แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

ประเสริฐ ตะระสาน : วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562, 08.05 น.

แวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย

 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยมีพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ถวายสูจิบัตร และกราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม พร้อมกันนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กองทัพเรือ และคณะกรรมผู้จัดงาน ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 138 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 
 
ข่าวแรก...พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือในโครงการ “รวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้จากสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก” ในโอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมรับสายโทรศัพท์รับบริจาคเงินด้วยตนเอง ณ สตูดิโอ 5 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ บมจ. อสมท. ผ่านการถ่ายทอดสดรายการพิเศษ ซึ่งออกอากาศทาง MCOT HD 30 ระหว่างเวลา 20.20 – 22.00 น. โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกล่าวสรุปสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึกในพื้นที่ 16 จังหวัด ซึ่งมีสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งนี้ ขอเชิญชวนเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทย หน่วยราชการ บริษัท ห้างร้าน ทุกภาคส่วน ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยภาคใต้ ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อเป็นการบรรเทา และสร้างขวัญกำลังใจ สำหรับในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถรวบรวมเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ จากหน่วยงานในสังกัด เป็นจำนวนเงิน รวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท
 
เรื่องดีๆ...นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือชาวสวนยางภาคตะวันออก ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ณ ที่ว่าการอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามสถานการณ์การตลาด และราคายางอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้ออกมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำมาเป็นระยะ โดยรัฐบาลมีนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ที่มุ่งหวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในระยะเร่งด่วน ในช่วงที่ราคายางส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และคนกรีดยางเพื่อสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และช่วยเหลือค่าครองชีพคนกรีดยาง อีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้สามารถร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพยาง และยกระดับราคาให้เป็นไปตามที่ทุกคนคาดหวัง
 
 
 
กรมป่าไม้ โดยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร โดยพร้อมใจกันแต่งกายชุดไทยย้อนยุคเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในงาน และเข้าชมนิทรรศการที่เล่าถึงคุณค่าของสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึง 19 มกราคม 2562
 
 
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ป่าห้วยขาแข้ง ทุ่งใหญ่นเรศวร และผืนป่าตะวันตก เป็นความหวังของนักอนุรักษ์สัตว์ป่าในระดับนานาชาติ ในฐานะที่เป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีแนวเขตต่อเนื่องกับผืนป่าใหญ่ฝั่งพม่าต่อเนื่องลงไปจนถึงผืนป่าแก่งกระจาน เป็นผืนป่าแห่งสุดท้ายที่ยังคงรักษาจำนวนประชากรที่ใหญ่ที่สุดของเสือโคร่งสายพันธุ์อินโดจีนเอาไว้ได้ มีจำนวนประชากรประมาณ 80 ตัว ซึ่งปัจจุบันเสือโคร่งสายพันธุ์นี้ได้สูญพันธุ์ไปจากป่าในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งลาว กัมพูชา เวียดนาม หรือแม้แต่พม่าเองก็เหลือเสือโคร่งสายพันธุ์นี้น้อยมาก ผืนป่าตะวันตกนี้ จึงเป็นความหวังมากที่สุดสำหรับการอนุรักษ์เสือโคร่ง อย่างไรก็ตามยังมีอีกที่หนึ่งที่ยังคงมีประชากรเสือโคร่งเหลืออยู่ประมาณ 20 ตัว คืออุทยานแห่งชาติทับลานในผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายอย่างเต็มที่ เพื่อฟื้นฟูเสือโคร่งเช่นกัน ส่วนผืนป่าอนุรักษ์อื่นๆ ในประเทศ เสือโคร่งเหลืออยู่น้อยมากจนอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ หรืออาจสูญพันธุ์ไปแล้ว
 
 
นายสาธิต  รัตนสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 1 ชุมพร ร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณ พื้นที่จังหวัดชุมพร  โดยนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวต้อนรับ รายงานสถานการณ์วาตภัยและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ซึ่งองคมนตรีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และเชิญพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชน ณ หอประชุมโรงเรียนวัดชลธีนิมิต อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร จำนวน 1,000 ชุด , ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสวี อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  จำนวน 400 ชุด และ ณ หอประชุมสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  จำนวน 600 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ประสบวาตภัย
 
 
พรรคพลังสังคม ฟุ้ง ดร.วิฑูรย์ ชลายนนาวิน อดีตข้าราชการน้ำดีกรมป่าไม้ และนายธาราดร พรหมสุทธิ์ ผอ.พรรคพลังสังคม นำคณะผู้สมัครของพรรคพลังสังคม ใน จ.บุรีรัมย์ จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา มากราบสักการะ ท่านท้าวสุรนารี เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลกับผู้สมัครของพรรคทุกคนที่ร่วมงาน ดร.วิฑูรย์ กล่าวว่า พรรคพลังสังคมโคราช เปิดตัวผู้สมัคร 14 เขต ระดมนักกิจกรรมที่เป็นคนของประชาชนลงสนามชิง ส.ส. มั่นใจได้รับการสนับสนุนคนโคตรราช
 
 
ปิดท้ายข่าว...อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ยามนี้ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิปไปแล้ว  ชาวต่างชาติพากันหลั่งไหลเข้าไปชมวิถีการดำเนินชีวิตของสัตว์ป่าตามธรรมชาติกันไม่ขาดสาย  พรั่งพร้อมไปด้วยบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ใครไปแล้วล้วนได้ความประทับใจกลับออกมา  นำไปเล่ากันปากต่อปาก ทำให้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีในปัจจุบัน  นอกจากจะเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ยังเป็นอุทยานแห่งชาติที่สัตว์ป่าอยู่กันอย่างอิสระและมีความสุขสถานที่ติดต่อ:หมู่ที่ 9 บ้านย่านซื่อ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือ ตู้ปณ.10 ปณจ.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 เบอร์โทรศัพท์ : 032-510-453  , 032-646-292 , 081-776-2410 อีเมลล์ : kuiburi_np@hotmail.co.th,kuiburi_np@hotmail.com หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ : นายทัศเนศวร์ เพชรคง
 
 
ประเสริฐ  ตะระสาน
Prasert_tarasan@yahoo.com

หน้าแรก » ภูมิภาค » คอลัมน์