วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 16:59 น.

สัมภาษณ์

ศูนย์ดำรงธรรม..ทางสายหลักบำบัดทุกข์ประชาชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์พิเศษ “นสพ.บ้านเมือง” ถึงภารกิจและเป้าหมายการทำงานของกระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ.2560

4 ม.ค. 2560