วันอังคาร ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 00:13 น.

สัมภาษณ์

เจาะกลยุทธ์ “คมศานต์ จิวากานนท์”

ทีมข่าวบ้านเมืองมีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ คมศานต์ จิวากานนท์ เจ้าของธุรกิจผลิตและจำหน่ายหมอน แบรนด์ “Luxury หมอนโรงแรม 6 ดาว” ซึ่งน่าสนใจมาก เป็นนักธุรกิจใหม่ที่มีแนวคิด มุมมองที่แตกต่าง ทำให้การดำเนินธุรกิจของ คุณคมศานต์ หรือคุณอาท เพียงกว่า 3 ปี มียอดขายกว่า 230 ล้านบาท ตั้งเป้าเป็น Hotel Supply

8 ส.ค. 2559