วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 20:23 น.

สัมภาษณ์

ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา มองทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยปีนี้

ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปีที่ผ่านมา ไม่สดใสเท่าที่ควร เป็นผลกระทบจากภาคการส่งออกที่หดตัวอย่างแรง ทำให้ GDP ขยายตัวเพียง 2.5-3.0 โดยประมาณ แต่เศรษฐกิจโดยรวมยังมีแรงขับเคลื่อนจากภาครัฐในช่วงปลายปี โดยการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่งด่วน วงเงินกว่าแสนล้านบาท

4 ม.ค. 2559

หน้าแรก » สัมภาษณ์