วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 08:25 น.

สัมภาษณ์

อดทน...เชื่อมั่น...มุ่งมั่น...ทุ่มเท...กุญแจสู่ความสำเร็จ

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG สัมภาษณ์พิเศษ “นสพ.บ้านเมือง” ถึงทิศทางการพลังงานในประเทศไทยในปี 2560

4 ม.ค. 2560

หน้าแรก » สัมภาษณ์