วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15:56 น.

จับประเด็น » พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ เทิดพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ร.10”

ยิ่งใหญ่-อลังการ เปิดฉากตระการตาทั่วประเทศแจก 7 ภาพประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ มหรสพสมโภช พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 จัดการแสดงยิ่งใหญ่ตระการตาเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ "ในหลวง ร.10" พร้อมส่วนกลางจัดที่ท้องสนามหลวง ชวนเชิญประชาชนใส่เสื้อเหลืองร่วมงาน

23 พ.ค. 2562