วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 12:23 น.

กิจกรรม

กฎหมายในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ

วันพุธ ที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 01.38 น.

กฎหมายในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ

 

โกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่าอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย จ.ภูเก็ต นำโดย ว่าที่ ร.ต.นราชัย พรธีระภัทร ,นายชำนาญ ตัณฑวชิระพันธ์ ,นายธีระวุฒิ พราหมหันต์    พนักงานอัยการ สคชจ.ภูเก็ต พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สคชจ.ภูเก็ต ได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายในการช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง และให้คำแนะนำปรึกษา ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี  ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต (สถานสงเคราะห์คนชรา)  อำเภอถลาง จ.ภูเก็ต โดยในการนี้ได้จัดทำอาหารคาวหวานเลี้ยงผู้สูงอายุ และมอบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ โดยเฉพาะผ้าอ้อมอนามัยสำหรับผู้สูงวัย (เพรมเพิส) ให้แก่ศุนย์ฯ เพื่อนำใช้แก่คนชรา และมีการเยี่ยมผู้สูงวัยติดเตียงทั้งชายหญิงที่ไม่สามารรถเดินเหินได้ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวได้มี หน.บ้านพักเด็กและสตรีจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะ , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอกพร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรม

 

หน้าแรก » กิจกรรม