วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 10:54 น.

กิจกรรม

เยาวชนไทยและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

วันพฤหัสบดี ที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 14.19 น.

เยาวชนไทยและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

 

 

องค์การยูนิเซฟ จับมือ องค์การไอเซค และมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา จัดเสวนาเรื่อง “เยาวชนไทยและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อการเติบโตเป็นนักสร้างความเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่” นำโดย นายคงเดช กี่สุขพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร (ดิจิทัล) องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, นางสาวภวิกา วงษ์คณารัตนกูล รองประธานบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ องค์การไอเซค ประเทศไทย, รศ.ดร. นันทวรรณ วิจิตรวาทการ คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมธุรกิจ และดีแทค แอคเซอเลอเรท บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด มหาชน โดยมีเยาวชนกว่า 100 คนจากเครือข่ายยูรีพอร์ต ประเทศไทย (U-Report Thailand) ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด พร้อมจัดทำข้อเสนอยื่นต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้หลักสูตรการศึกษาไทยเน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (เครดิตภาพ: ยูนิเซฟ/สุขุม ปรีชาพานิช) เมื่อเร็วๆ นี้ 

 

หน้าแรก » กิจกรรม