วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 17:13 น.

กิจกรรม

นำร่องท่องเที่ยวนวัตวิถี "สืบสานภูมิปัญญาล้านนา"

วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 16.24 น.

นำร่องท่องเที่ยวนวัตวิถี "สืบสานภูมิปัญญาล้านนา"

 

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมทดลองนำเที่ยว ในโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาเชียงใหม่ศิลาดลและชุมชนบ้านดวงดี หมู่ที่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสุรีย์พร รุ่งเรือง พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด และทีมงานร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมจุดเรียนรู้ภูมิปัญญาของบ้านดวงดีที่หลากหลาย อาทิเช่น กราบขอพรพระวัดดวงดี จุดเรียนรู้ทำตุงล้านนา จุดเรียนรู้การเคี่ยนไม้และตีมีด จุดเรียนรู้การจักสานและทำไม้กวาดทางมะพร้าว จุดเรียนรู้ทำลูกประคบสมุนไพรสด และจุดเรียนรู้ทำเครื่องปั้นศิลาดล ณ เชียงใหม่ศิลาดล

 

 

หน้าแรก » กิจกรรม