วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 06:47 น.

กิจกรรม

ครบรอบ 44 ปี วันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วันพฤหัสบดี ที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2561, 15.40 น.

ครบรอบ 44 ปี วันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

 

วันที่ 8 มี.ค.61 นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายทรงพล วิชัยขัทคะ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 44 ปี ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านพงสะดือ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้างแก่ง อำเภอตรอน โดยมีนางสาววารุณี  ศิริเจริญ พัฒนาการอำเภอตรอน กล่าวรายงาน ทั้งนี้ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรม  มีการอ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 44 ปี ,การมอบเกียรติบัตรแก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีผลงานดีเด่นระดับตำบล และสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น ,การรับสมัครสมาชิกกลุ่มและระดมเงินสัจจะสะสม ตลอดจนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (พี่สอนน้อง) และในพิธีเปิดยังมีการระดมทุนโดยประธานฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ยอดกระปุกออมสินยักษ์  เพื่อเป็นเงินขวัญถุงและเป็นขวัญกำลังใจให้กลุ่มออมทรัพย์

 

 

หน้าแรก » กิจกรรม