วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 03:08 น.

กิจกรรม

ศิริราช - เอสซีจีร่วมจัดตั้งศูนย์ความรู้สูงวัย

วันเสาร์ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561, 11.53 น.

ศิริราช - เอสซีจีร่วมจัดตั้งศูนย์ความรู้สูงวัย

 

 

 

นอกจากวันที่ 13 เมษายนของทุกปี จะเป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยแล้ว ยังได้ถูกกำหนดให้เป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าในอนาคตอันใกล้นี้ สังคมไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบ

 

 

ด้วยเหตุนี้เอง เอสซีจี และ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเล็งเห็นถึงปัญหาของการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในอนาคต อีกทั้งเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ความรู้สูงวัย” ขึ้น ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ บริเวณชั้น 4 โซน C บนพื้นที่กว่า 90 ตร.ม. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงวัย

 

 

    ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล เล่าถึงที่มาของความใส่ใจในปัญหาของผู้สูงอายุว่า “การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุมีโอกาสพบได้บ่อยด้วยสรีระที่เปลี่ยนแปลงไป และพวกเราทุกคนที่แม้จะยังไม่ใช่ผู้สูงวัยก็คงไม่อยากให้พ่อแม่หรือญาติของเราเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้น เราจึงอยากนำองค์ความรู้ในแง่สรีระวิทยาผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลมี ไปหาใครสักคนที่ช่วยตอบโจทย์การผนวกองค์ความรู้ด้านการแพทย์และด้านการอยู่อาศัยเข้าด้วยกัน

 

 

    เรื่องนี้ถือเป็นหนึ่งในความฝันอันสูงสุด 8 ประการของศิริราชที่มีต่อประชาชนไทยว่าจะทำให้เกิดขึ้นจริง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 นั่นคือการทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ”

 

 

    เมื่อได้จับมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่อยู่อาศัยอย่างเอสซีจี “ศูนย์ความรู้สูงวัย” จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีทีม Eldercare Specialist จากเอสซีจีพร้อมให้คำปรึกษา อีกทั้งยังเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับก่อนที่ผู้สูงอายุจะออกจากโรงพยาบาลกลับไปพักฟื้นและใช้ชีวิตต่อที่บ้านอย่างปกติสุขด้วย

    

 

นอกจากนี้ ยังมีการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ มาจัดทำเป็นหนังสือ “คู่มือความรู้ผู้สูงวัย” โดยเล่มแรกชื่อ “ชีวิตดี...ออกแบบได้” เน้นเรื่องการออกแบบ Space Design Solution ที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินการเคลื่อนไหว จากระบบข้อต่อกระดูกและกล้ามเนื้อส่วนล่าง เพื่อเผยแพร่ไปยังประชาชน ไม่จำกัดเฉพาะแค่ในศูนย์นี้เท่านั้นด้วย

 

 

    ด้าน นายนิธิ ภัทรโชค Vice President-Building Products and Distribution Business เอสซีจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เล่าถึงความร่วมมือในการบูรณาการองค์ความรู้ครั้งนี้ว่า

 

 

   “เอสซีจีมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตนเอง อย่างอิสระ สะดวก ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดีภายในบ้านร่วมกับสมาชิกภายในครอบครัว จึงได้จัดทำ เอสซีจี เอลเดอร์แคร์ โซลูชั่น (SCG Eldercare Solution) มาตั้งแต่ปี 2557 แต่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับสังคมผู้สูงอายุให้กว้างขวางขึ้น ด้วยการเล็งเห็นถึงศักยภาพว่าประเทศไทยสามารถก้าวสู่การเป็น Aging Hub ของภูมิภาคหรือของโลกได้ เราจึงต้องอาศัยศาสตร์หลายๆ ด้านเข้ามาผนวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์ทางด้านการแพทย์

 

 

ดังนั้น วันนี้ที่ได้มีโอกาสทำโครงการ “ศูนย์ความรู้สูงวัย” โดยได้ความกรุณาจากทางศิริราช จึงถือเป็นความฝันอันสูงสุดของเราเช่นกัน ที่ได้ร่วมกันทำทั้งคู่มือความรู้สำหรับผู้สูงวัย และต่อยอดมาเป็นศูนย์ความรู้สูงวัยที่อยู่ใกล้ผู้สูงวัยอย่างแท้จริง เพราะเราอยากให้ที่นี่เป็นโมเดลจำลองที่ให้ผู้สูงอายุได้ลองมาใช้งานว่าสภาพแวดล้อมรูปแบบไหนจะเหมาะกับเขาก่อนที่จะกลับไปที่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงวัยได้เป็นอย่างดี”

 

 

    ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชม “ศูนย์ความรู้สูงวัย” ได้ทุกวัน โดยสามารถขอรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้ฟรี ทุกวันอังคาร พุธ และศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือทำการนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ โทร. 099-049-4044 และ 061-404-7922 และสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ “คู่มือความรู้ผู้สูงวัย” ได้ทางเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th/th/ศูนย์ความรู้สูงวัย

 

 

หน้าแรก » กิจกรรม