วันอังคาร ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 09:53 น.

กิจกรรม

ย้อนกาลเก่า เล่ารัตนโกสินทร์ ยินผ่านวรรณกรรม

วันเสาร์ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561, 12.39 น.

เคทีซีจัดกิจกรรม “ย้อนกาลเก่า เล่ารัตนโกสินทร์ ยินผ่านวรรณกรรม”

 

 

 "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินชมรม "KTC PR Press Club" จัดกิจกรรม "ย้อนกาลเก่า เล่ารัตนโกสินทร์ ยินผ่านวรรณกรรม" ช่วงรัชกาลที่ 5 – รัชกาลปัจจุบัน โดยมีอาจารย์จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ย้อนเรื่องราวของรัตนโกสินทร์ผ่านมุมมองนักเขียนวรรณกรรมที่หลากหลาย สะท้อนให้เห็นสังคมและวิถีชีวิตของผู้คนสมัยรัชกาลที่ 5 – รัชกาลปัจจุบัน

 

 

ตั้งแต่เริ่มวางรากฐานสยามประเทศเพื่อป้องกันการล่าอาณานิคมจากชาติตะวันตก และปฏิรูปประเทศจนเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ยุคประชาธิปไตย ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้น พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเร็วๆ นี้ 

 

หน้าแรก » กิจกรรม