วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 18:55 น.

กิจกรรม

ชาว “เขาพนม” ร่วมทำความดี พัฒนาอ่างเก็บน้ำของพ่อหลวง

วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, 15.10 น.

 

 

ชาว “เขาพนม” ร่วมทำความดี พัฒนาอ่างเก็บน้ำของพ่อหลวง

 


ชาวเขาพนมนับพันคน ร่วมทำความดี พัฒนาอ่างเก็บน้ำของพ่อหลวง พร้อมปล่อยพันธุ์ปลา

 

 


วันที่ 16 พฤษภาคม 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรุณ สิงห์อินทร์ นายอำเภอเขาพนม จ.กระบี่ พร้อมด้วยประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากตำบลต่างๆ ในอำเภอเขาพนม รวมกว่า 1,000 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดโครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดอันเนื่องจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และคลองส่งน้ำ โดยประชาชนเข้าร่วมกันเก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ที่ขึ้นรกร้างให้กลับมาสวยงาม และร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาจำนวนกว่า 1 ล้านตัวลงสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งผู้เข้าร่วม ต่างแต่งกายด้วยชุดจิตอาสา

 

 


สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด  อันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านโคกหาร ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ สร้างขึ้นเมื่อปี  2527 ด้วยงบประมาณกว่า 150 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ การสร้างอ่างเป็นเขื่อนดินสูง 23 เมตร กว้าง 8 เมตร ยาว 608 เมตร กักเก็บน้ำได้ 16 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่โครงการ 17,901 ไร่ มีระบบคลองส่งน้ำ และลงไปยังฝายคลองบางกำปรัด กว้าง 30 เมตร สูง 2 เมตร เพื่อเป็นที่กักเก็บส่งเข้าสู่ระบบคลองส่งน้ำ ระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร ไปยัง พื้นที่ หมู่ 4 , 5, 6,7 และ 9 ของตำบลสินปุน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรวมกว่า 16,909 ไร่

 

 

 

 

สำหรับ โครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่9  สืบเนื่องจากนายวิเชียร ทับทิมเมือง ราษฏรในพื้นที่หมู่ที่ 4 ต.สินปุน อ.เขาพนม ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตรเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2526 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณรับไว้ในโครงการพระราชดำริ จากนั้นให้ทางกรมชลประทานลงไปสำรวจพื้นที่ และเริ่มสร้างอ่างเก็บน้ำนี้ขึ้นในปี 2527 ซึ่งด้านท้ายเขื่อนตามแนวคลองส่งน้ำ มีการทำเกษตรที่หลากหลาย ทั้งนาข้าว ปลูกผลไม้ และพืชเศรษฐกิจต่างๆ รวมทั้งการประมงเช่น ปลาในอ่างเก็บน้ำด้านเหนือ และท้ายน้ำ มีการสูบน้ำเข้าบ่อปลา โดยไม่ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งตั้งแต่เริ่มสร้างมา ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวบ้านในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้

 

หน้าแรก » กิจกรรม