วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 19:00 น.

กิจกรรม

สถานีส่งความสุข บีทีเอส กรุ๊ปฯ สถานีที่ 17

วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, 15.05 น.


สถานีส่งความสุข บีทีเอส กรุ๊ปฯ สถานีที่ 17

 


นายคีรี กาญจนพาสน์   ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทบีทีเอส  พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดร.อมร  จันทรสมบูรณ์ คุณชิตชนก  เขมาวุฒานนท์  คุณสุรพงษ์   เลาหะอัญญา  คุณมณีภรณ์ สิริวัฒนาวงศ์ และคุณชาน คิน ตัค   เปิดป้ายโครงการ  ‘สถานี ส่งความสุขจากชาวบีทีเอส กรุ๊ปฯ’  สถานีที่ 17 ที่ โรงเรียนบ้านหนองกวาง  อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โดยมี คุณศิริลักษณ์  เกียรติญัติอังกูร (แถวหน้า 2 ขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยเด็กนักเรียนให้การต้อนรับ 

หน้าแรก » กิจกรรม