วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 19:11 น.

กิจกรรม

ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 19.26 น.

 

ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์  เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

 

 

เพชรบูรณ์ :  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่บริเวณแปลงเรียนรู้นาแปลงใหญ่ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และ บริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2561ในวาระครบ 50 ปี  กรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีนายอำนาจ ปาลาศ   เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ พนักงานจ้างในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร และ ประชาชนชาวตำบลบ้านโคก  เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

 

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เครือข่าย ศพก. เครือข่าย Smart Farmer Young Smart Farmer เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรจากทุกอำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ นำเทคโนโลยี ที่เหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตรไปใช้ปฏิบัติในฤดูการผลิตใหม่

 

 

 

นายอำนาจ ปาลาศ  เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จ.เพชรบูรณ์ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์  ร่วมกับ อบต.บ้านโคก เครือข่ายการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2561 ในวาระครบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร และนำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตรให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ปฏิบัติในฤดูการผลิตใหม่ พร้อมจัดเวทีเสวนาเรื่องการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

นอกจากนี้  ยังได้มอบพันธุ์ข้าวพระราชทานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, การมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลา พันธุ์พืช, การมอบใบรับรองมาตรฐาน GAP แก่เกษตรกร , กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร, การแสดงผลงานสืบสานตำนานข้าวไทย, การให้บริการทางการเกษตร , การแสดงเทคโนโลยีการจัดการสินค้าเกษตร และ  การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร  นายอำนาจ  กล่าว.

หน้าแรก » กิจกรรม