วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 18:42 น.

กิจกรรม

กาฬสินธุ์บวชป่าปลูกต้นไม้ ให้ความสุขอดีตผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ

วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 23.00 น.

 

 

กาฬสินธุ์บวชป่าปลูกต้นไม้

ให้ความสุขอดีตผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ

 

 

 

สำนักงานยุติธรรม จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ ทหาร ชาวบ้าน  นักเรียน ทำพิธีบวชป่าและปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและเพื่อความเป็นสิริมงคล คืนความสุขให้กับชาวบ้าน ที่เคยกรุกเข้าไปทำกินและถูกดำเนินคดี โดยขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมจนพ้นคดีกว่า 100 ราย

                 

 

 

 

ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง บ้านหนองกุง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการยุติธรรมอาสา สานพลังประชาพิทักษ์ไพร โดยมีนางวราภรณ์ เปล่งแสง ยุติธรรม จ.กาฬสินธุ์ นายนิยม กิตติวงษ์ตระกูล ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ นายดนุพล ภูตรี นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระนอน พร้อมด้วยส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ครู ชาวบ้าน นักเรียน จิตอาสา ร่วมโครงการจำนวนมาก

 

 

นางวราภรณ์ เปล่งแสง ยุติธรรม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามแผนปฏิบัติราชการ Kalasin Happiness Model  คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและมอบความสุขให้กับประชาชน ตามนโยบายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในส่วนสำนักงานยุติธรรม จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นท้องที่ บูรณาการให้ความช่วยเหลือและให้รู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่ได้รับกระทบเกี่ยวกับคดีความบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง ซึ่งได้ดำเนินการช่วยเหลือด้านคดีความ จากกองทุนยุติธรรม สามารถที่จะคลี่คลายคดีและไม่มีความผิดประมาณ 100 ราย

 

 

นางวราภรณ์ กล่าวอีกว่า เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนและประชาชน ตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการดูแลและปกป้องพื้นที่ป่าสงวน เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน เกี่ยวกับป่าไม้ เลื่อยยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเครือข่ายอาสาสมัครต่างๆในพื้นที่ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการยุติธรรมอาสา สานพลังประชาพิทักษ์ไพรขึ้น กิจกรรมมีบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย การตั้งจุดบริการคลินิกปรึกษากฎหมาย พิธีบวชป่าและปลูกป่าทดแทน โดยร่วมกันปลูกในวันนี้จำนวน 10 ไร่

 

 

ด้านนายนิยม กิตติวงษ์ตระกูล ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เคยมีปัญหาถูกบุกรุกโดยนายทุนและชาวบ้าน จนกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม เกิดปัญหาน้ำป่าไหลหลากในฤดูฝน ทำให้พื้นที่ประมงและการเกษตรด้านล่างในเขต ต.บัวบาน อ.ยางตลาดได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง  กระทั่ง จ.กาฬสินธุ์ได้ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ ใช้ยุทธการบัวบานทวงคืนผืนป่าดงระแนงในปี 2559-2560 สามารถยึดคืนได้ 2 พันไร่ ในขณะที่ในปี 2561 สามารถทวงคืนได้อีก 3 พันไร่ รวมเป็น 5 พันไร่

 

 

นายนิยม กล่าวอีกว่า หลังใช้ยุทธการบัวบานทวงคืนผืนป่าดงระแนง ผลักดันนายทุนและชาวบ้าน โดยใช้หลักนิติรัฐควบคู่กับประชารัฐร่วมใจ ก็สามารถดำเนินการได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด และผ่านไปด้วยความเรียบร้อย จากนั้นเข้าสู่โหมดของการฟื้นฟูสภาพป่า โดยอาศัยพลังประชารัฐ ร่วมปลูกต้นไม้ สร้างฝายมีชีวิต และให้ความรู้ประชาชน เพื่อปลูกจิตสำนึก หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ทั้งนี้ นอกจากจะได้คืนผืนป่าแล้ว ยังจะได้ระบบนิเวศน์ที่ดีกลับคืนมา มีแหล่งอาหารชุมชน ได้ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่ากลับคืนมา และยังป้องกันปัญหาน้ำป่าไหลหลาก ไม่เกิดข้อพิพาทระหว่างชุมชน เป็นการมอบความสุขให้กับชาวบ้าน ตามโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ที่นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ขับเคลื่อนในขณะนี้

หน้าแรก » กิจกรรม