วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 01:22 น.

กิจกรรม

เซ็นทาราแกรนด์ฯร่วมโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 08.54 น.

เซ็นทาราแกรนด์ฯร่วมโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

 

 

มร.เจมส์ โรเบิร์ต วิลสัน  ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เป็นตัวแทนมอบมือถือเก่าที่ ผู้บริหาร และ พนักงานโรงแรมฯ ร่วมกันบริจาคเข้าร่วมโครงการ“มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” ให้แก่ ปิยพงษ์ อู่อรุณ  หัวหน้าฝ่ายประสานงานจิตอาสา โครงการฯซึ่งเป็นการนำมือถือเก่าที่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์มีพิษไปรีไซเคิลแปลงเป็นเงินมอบให้องค์กรเพื่อสังคม โดยมี ทิพวรรณ ศุภภักดี  ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงแรม, ประดับพร ฉันทวรลักษณ์  ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรม, พัฒน์ทวี โรจน์เรืองทรัพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรม และ กฤษณพล นาลอยพงษ์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลโรงแรม ร่วมเป็นตัวแทนมอบณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

หน้าแรก » กิจกรรม