วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 02:35 น.

กิจกรรม

ผวจ.เมืองแปดริ้วชวนเที่ยวงานมหกรรมสินค้าบูรพาวิถีของดีฉะเชิงเทรา

วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 20.01 น.

 

ผวจ.เมืองแปดริ้วชวนเที่ยวงานมหกรรมสินค้าบูรพาวิถีของดีฉะเชิงเทรา

 

 

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดงานบูรพาวิถี ของดีฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 7 มหกรรมสินค้า ช็อปชิวชิว เมืองแปดริ้วจัดให้ จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-21.00 น. ที่ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 

 

     

ภายในงานมีกิจกรรมและร้านค้าร่วมออกบูธแสดงสินค้าจากเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา สินค้าเกาตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนกับของดีขึ้นชื่อเมืองแปดริ้ว ประกอบด้วย มะม่วงน้ำดอกไม้ มะพร้อมน้ำหอมบางคล้า ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อหมู ขนมไทย

 

 

     

ด้านนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การจัดงานบูรพาวิถี ของดีฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 7 เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่จะนำพาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมเปลี่ยนผ่านไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อปูทางให้หลุดพ้นกับดักที่ต้องเผชิญอยู่ จากในอดีตจนส่งผลถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะกับดักของการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียม โดยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศด้วยการส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการระดับฐานราก และSMSs ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถพัฒนาสินค้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และมีศักยภาพเชื่อมโยงการตลาดทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ.

หน้าแรก » กิจกรรม