วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 02:28 น.

กิจกรรม

ศรีสะเกษติดเครื่องชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 14.06 น.

ศรีสะเกษติดเครื่องชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิด การฝึกอบรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักที่ 3.1 พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน รุ่นที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการดังกล่าว ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชน/ผู้ประกอบการจาก ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดศรีสะเกษ จาก 11 อำเภอ จำนวน 485 คน

หน้าแรก » กิจกรรม