วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 01:32 น.

กิจกรรม

องค์กรสิทธิมนุษยชนต่างชาติออกกฏเข้มป้องกันการทรมาน

วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 14.59 น.

องค์กรสิทธิมนุษยชนต่างชาติออกกฏเข้มป้องกันการทรมาน

 

วันนี้ (12ก.ค.) ที่โรงแรม เบสต์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นประธานเปิดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 ของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( SEANF) ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจาก 6 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ ไทย และติมอร์ - เลสเต ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบข้อบังคับการดำเนินงานของ SEANF ให้สถาบันสิทธิมนุษยชนของอินโดนีเซีย (Komnas HAM) ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศและมีสถานที่ตั้งในอินโดนีเซีย และหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง SEANF กับสมาคมป้องกันการทรมาน และสถาบันราอูลวอลเลนเบิร์กว่าด้วยกฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมในประเทศสวีเดน โดยในส่วนของการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบัน RWI นั้น ที่ประชุม TWG ครั้งที่ 1/2561 ได้มอบหมายให้สำนักงาน กสม. ทำหน้าที่ในการประสานงานการจัดสัมมนาร่วมกับสถาบัน RWI ในหัวข้อ “การละเมิดสิทธิมนุษยชนและผลกระทบข้ามพรมแดน : การแก้ไขปัญหาช่องว่างของการคุ้มครองโดยผ่านกลไกความรับผิดชอบนอกอาณาเขต” ซึ่งมีกำหนดการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต ถนนสุขุมวิท  โดย กสม. จะรวบรวมข้อคิดเห็นของสมาชิก SEANF เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 70 ปีของการรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UDHR) และการประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ 15 ในช่วงเดือนกันยายนปีนี้

หน้าแรก » กิจกรรม