วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 06:50 น.

กิจกรรม

อ.กบินทร์บุรีจัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น!!

วันพฤหัสบดี ที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 22.36 น.

 

อ.กบินทร์บุรีจัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น!!

 

วันนี้ 10 ส.ค.61 ที่หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  นายวัลลภ ประวัติวงศ์นายอำเภอกบินทร์บุรีเป็นประธานเปิดการอบรมฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น และ อัตลักษณ์ชุมชน โดยนางวันทนา สวัสดิ์ภักดีพัฒนาการอำเภอกบินทร์บุรี ได้ชี้แจงการดำเนินงาน โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวีถีของอำเภอกบินทร์บุรี ได้ดำเนินกิจกรรมทั้งหมด กิจกรรมหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 หมู่บ้าน

 

 

 

 

ประกอบด้วยชุมชนตลาดเก่า เทศบาลตำบลกบินทร์ตำบลวังดาล ตำบลนนทรี ตำบลวังท่าช้างตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลเมืองเก่า ในวันนี้เป็นการสาธิตการประกอบอาหารและการแสดงพื้นถิ่นของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยว

 

 

 

 

ก่อนที่จะดำเนินการสาธิตกิจกรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี ได้จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการค้นหาจุดเด่นและอัตลักษณ์ของชุมชน การจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 3 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20 คน ซึ่งมีวิทยากรจากคณะผู้บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งวันนี้แต่ละชุมชนได้แสดงการทำอาหารพื้นบ้านต่างให้ได้ชิม เช่น ชุมชนเขาไม้แก้วนำเมนูอาหารพื้นบ้าน ชุมชนวังดาล สาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน ซึ่งแต่ละชุมชนสาธิตเมนูอาหารประจำถิ่นให้ชิม ซึ่งคณะวิทยากรได้ชิมแล้วต่างบอกว่าอร่อยมีฝีมือรสชาดถูกปากสะอาดถูกหลักอนามัย เน้นพืชผักพื้นบ้านปลอดสารพิษมาปรุงอาหาร และมีการแสดงของชุมชนตลาดเก่า แสดงชุด อีสานรำเพลิน ชุมชนวังดาล แสดงชุดบาสโลฟ ชุมชนบ้านโคกหอมแสดงชุดแห่นางแมวสร้างความประทับใจให้กับคณะวิทยากรและแขกที่มาร่วมกิจกรรมอย่างมาก

หน้าแรก » กิจกรรม