วันอังคาร ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 09:07 น.

กิจกรรม

ตร.ชัยภูมิจัดพิธีรับมอบรถจักยานยนต์ จาก สตช.ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มสมรรถนะ ที่กว่า 164คัน

วันอังคาร ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561, 20.26 น.


ตร.ชัยภูมิจัดพิธีรับมอบรถจักยานยนต์
จาก สตช.ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มสมรรถนะ ที่กว่า 164คัน

 


(11ก.ย.61) พลตำรวจตรีสมพจน์ ขอมปรางค์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยหัวหน้าสถานีในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูม และข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิได้ทำพิธีรับมอบรถจักรยานยนต์เพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่ ณ บริเวณลานหน้าอาคารที่ทำการภูธรจังหวัดชัยภูมิ


โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดรับงบประมาณปี 2560 และปี 2561 ดำเนินการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้กับงานสืบสวนและงานจราจร ขนาดรุ่น 250 ซีซีและรุ่น 150 ซีซี พร้อมอุปกรณ์จัดสรรให้หน่วยงานต่างๆเพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ

 


ซึ่งจะมอบให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตามบัญชีการจัดสรรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยมีงานสืบสวนและงานตำรวจจราจร ทั้งหมด164คันเพื่อนำมาใช้ในการมาช่วยการปฏิบัติงานด้านงานสืบสวน หน่วยเคลื่อนที่เร็วที่จะช่วยเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุให้บริการประชาชนที่แจ้งเหตุได้คล่องตัวเกิดความรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งด้านการงานจราจร ที่จะเข้ามาช่วยเสริมการทำงานการปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือและบริการประชาชนในทุกพื้นที่ได้เกิดความคล่องตัวรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพได้มากขึ้น

 

ทางด้าน พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์  ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานส่งกำลังบำรุงได้ดำเนินการจัดซื้อ รถจักรยานยนต์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสำหรับงานสืบสวนและงานจราจรประจำปีงบประมาณ

 

และได้จัดสรรให้กับหน่วยในสังกัดสำหรับงานสืบสวนและงานจราจรนั้น ได้ดำเนินการตรวจและรับมอบรถจักรยานยนต์ดังกล่าวพร้อมอุปกรณ์ เพื่อประกอบภาระกิจ และได้ดำเนินการทางตามระเบียบเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจักรยานยนต์ที่ได้รับมีทั้งหมด 164 คัน แบ่งสรรกันไปให้กับหน่วยในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ตามบัญชีการคัดสรรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานตามหน้าที่ของตนขอให้ช่วยกันคำนึงและรักษาดูแลบำรุงรถจักรยานยนต์นี้ ให้เป็นอย่างดี เพื่อจะได้ใช้งานอย่างเติมประสิทธิภาพโดยต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานและประชาชนชนอย่างสูงสุดให้ยึดหลักยุทธวิธีอีกด้วยต่อไปอีกด้วย

หน้าแรก » กิจกรรม