วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 08:39 น.

กิจกรรม

เปิดพิพิธภัณฑ์เมืองภูงา ณ ราตรี ย้อนชมความเป็นเมืองพังงาในคราอดีต

วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561, 22.24 น.

 

เปิดพิพิธภัณฑ์เมืองภูงา ณ ราตรี
ย้อนชมความเป็นเมืองพังงาในคราอดีต

 

     

ที่บริเวณลานด้านหน้า ศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังเก่า) อ.เมืองพังงา จ.พังงา ซึ่งได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานเทศกาลลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เมืองภูงา ณ ราตรี  (Night at the Museum)  โดยมีส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมชมงาน ในพิธีเปิดนั้นมีการแสดง แสง สี เสียง เล่าขานตำนานประวัติเมืองพังงาตั้งแต่ครั้งอดีตในยุคโบราณสู่ยุคการทำเหมืองแร่ที่เฟื่องฟูและสร้างรายได้อย่างมหาศาล ดั่งคำขวัญของจังหวัดพังงาประโยคขึ้นต้นที่ว่า “แร่หมื่นล้าน”  และมาถึงในยุคปัจจุบันถึงแม้จะไม่มีการทำเหมืองแร่แล้วก็ตาม แต่จังหวัดพังงายังคงมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม ที่นำรายได้เข้าสู่จังหวัดและประเทศอย่างมหาศาลไม่แพ้ในอดีตเช่นกัน พร้อมกันนี้ยังมีการจัดนิทรรศการของดี 8 อำเภอ สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชม

 

 

      

นางปิยนุช ศรีสุข วัฒนธรรมจังหวัดพังงา กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา เดิมเป็นอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ก่อสร้างในปีพ.ศ.2473 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบอาณานิคม(โคโลเนียล) เป็นอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพังงา ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรให้เป็นโบราณสถานของชาติเมื่อ พ.ศ. 2530 ปัจจุบันได้ปรับปรุงมาเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองพังงา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดพังงา เป็นการเพิ่มทางเลือกในการท่องเที่ยวขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางมายังจังหวัดพังงา ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดพังงา ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบรรพบุรุษและได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยการเป็นมัคคุเทศก์นำชมในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

      

 

 

 

ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งการจัดนิทรรศการออกเป็น 6 ห้อง คือ. ห้องที่ 1 “รู้เรื่องเมืองพังงา” ให้ความรู้พื้นฐานทางภูมิศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ห้องที่ 2 “พัฒนาการทางประวัติศาสตร์” เล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในเมืองพังงา ห้องที่ 3 “การเมืองการปกครองและการค้า” แสดงถึงพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองและการค้าในอดีต ห้องที่ 4 “คนพังงา” แสดงเรื่องราวของผู้คนกลุ่มต่างๆ 4 กลุ่มหลัก คือ ชาวไทยพุทธ มุสลิม ไทยเชื้อสายจีน(บาบ๋า-ย่าหยา) และชาวเล ห้องที่ 5 “มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” นำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต และห้องที่ 6 “เอกลักษณ์สถาปัตยกรรม” เสนอเกี่ยวกับมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และทรงคุณค่า  สำหรับพิพิธภัณฑ์เมืองพังงาได้เปิดให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมได้ฟรีในวันและเวลาราชการ โดยติดต่อได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ซึ่งอยู่ภายในอาคารหลังเดียวกัน หรือติดต่อล่วงหน้าได้ที่

หน้าแรก » กิจกรรม