วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 19:04 น.

กิจกรรม

อุบลฯเปิดตัว "เส้นทางเชิงนิเวศ" ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันอังคาร ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561, 14.12 น.

อุบลฯเปิดตัว "เส้นทางเชิงนิเวศ" ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 

อุบลฯเปิดตัวกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง 7 อำเภอ 18 หมู่บ้าน

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุบลราชธานี แนะนำเส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง ใน 7 อำเภอ 18 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอนาจะหลวยอำเภอน้ำขุ่น อำเภอน้ำยืน อำเภอนาเยีย อำเภอเหล่าเสือโก้ก และอำเภอดอนมดแดง โดยโมี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเส้นทางแรก ณ ฝายลำโดมใหญ่ชุมชน บ้านแก้งขอ ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี มีชุมชนเข้าร่วมเส้นทางเชิงนิเเวศวิถีเกษตรพอเพียง จำนวน 4 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย ชุมชนบ้านดงสว่าง ตำบลโนนสวรรค์ ชุมชมบ้านป่าก้าว หมู่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์บ้านป่าก้าวหมู่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์และชุมชนบ้านแก้งค้อ ตำบลพรสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ ผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP นิทรรศการจำลองวิถีชุมชน นิทรรศการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง กิจกรรมสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่นพร้อมกิจกรรมบันเทิง มินิคอนเสิร์ต ก้อง ห้วยไร่ และร่วมสนุกกับคณะหมอลำซิ่ง

 

 

ทั้งนี้ กิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนเส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง 7 อำเภอ 18 หมู่บ้าน จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2561  ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2561สอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีโทร. 0-4534-4628