วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 17:54 น.

กิจกรรม

Apetito เยี่ยมชม “ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน”

วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 15.44 น.

Apetito เยี่ยมชม “ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” 

 


 

มร.ริชาร์ด พอล  ผู้บริหารด้านจัดซื้อ และนางสาวลอร่า ฮาร์ดแมน ผู้บริหารด้านการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ของ บริษัทอะเพ็ทติโต้ (Apetito) ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพและรับผิดชอบต่อสังคม จากประเทศอังกฤษ เยี่ยมชมแปลงปลูกป่าโกงกางในโครงการ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ที่ตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร จำวน 104 ไร่  ของ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลา 5 ปี เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาทางทะเล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ./ 

หน้าแรก » กิจกรรม