วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 12:26 น.

กิจกรรม

มทบ24ปลูกปอเทืองเหลืองอร่าม ดอกไม้แห่งความจงรักภักดี

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 12.51 น.

 

มทบ24ปลูกปอเทืองเหลืองอร่าม
ดอกไม้แห่งความจงรักภักดี

 

มณฑลทหารบกที่ 24 หว่านเมล็ดพันธุ์ “ปอเทือง เหลืองอร่ามไปทั่วเมือง ดอกไม้สัญญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี หนึ่งในพระราชดำริการปรับปรุงดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้บานสะพรั่งช่วงวันที่ 5 ธันวาคม “วันดินโลก” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ปัญหาทรัพยากรดิน

 


              

ที่ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุดรธานี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานนำกำลังพล และนักศึกษาวิชาทหาร ปลูกต้นปอเทือง จำนวน 3 แปลง รวมพื้นที่ 16 ไร่ ให้เหลืองอร่ามทั้งแผ่นดิน เนื่องในวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม  ตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบก

 


 
 
พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มณฑลทหารบกที่ 24 กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ปัญหาทรัพยากรดินมากว่า 70 ปี ต้นปอเทือง นั้น เป็นต้นไม้ หนึ่งในพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเรื่องการปรับปรุงดิน ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงแนะนำให้แก่เกษตรกรทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดใช้เอง เพื่อแก้ความเป็นกรดให้แก่ดิน ทดแทนการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีราคาแพง และด้วยพระอัจฉริยภาพในการแนะนำด้านการเกษตร พระองค์ท่านได้ศึกษาพบว่า ต้นปอเทือง เป็นพืชที่มีคุณสมบัติในการบำรุงดิน และเป็นปุ๋ยพืชสดที่ดีมากในการปรับปรุงดินให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์  การหว่านปอเทือง 1 ครั้ง เท่ากับการปรับปรุงโครงสร้างดินได้ถึง 15 ปี