วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:08 น.

กิจกรรม

สิงห์บุรีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านถนนตก

วันพฤหัสบดี ที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 21.15 น.

สิงห์บุรีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านถนนตก

 

พิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนบ้านถนนตก ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

 

พิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนบ้านถนนตก ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายสุรพงษ์ เขียวผึ้ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นางสาวภคพร ข้องหลิม หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายกมล เสวกวิหารี พัฒนาการอำเภอค่ายบางระจัน นางวัชรี แสงสว่าง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสรัญญา  แก้วประเทือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายสมจิตร มะเดื่อ ข้าราชการบำนาญ ร่วมงาน  ณ ลานอเนกประสงค์บ้านถนนตก โดยมีการแสดงพื้นบ้าน ที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิต ที่สืบทอดกันมายาวนาน รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชม ไม้ดอกไม้ประดับหายาก  พร้อมร่วมสนุกกับรำวงย้อนยุค ที่แสนจะอบอุ่น เบิกบานหัวใจ

 

โดยตามที่กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการส่งเสริมการดำเนินงาน OTOP ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนส่งเสริมยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดที่หลากหลาย มุ่งปรับตัวสู่การค้าแบบสากล จากแนวคิดวิธีการดำเนินการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีนั้น เป็นแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ เป็นการสร้างรายได้เพื่อชุมชน โดยการใช้เสน่ห์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ เกิดการปรับปรุงเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดีทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน และใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน รายได้กระจายอยู่ในชุมชนเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน ที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ ไม่ทิ้งรากฐานออกไปหางานที่อื่น และสามารถเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง