วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:12 น.

กิจกรรม

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

วันศุกร์ ที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 15.03 น.

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

 

วันศุกร์ที่ 9 พ.ย. เวลา 08.39 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายสันติธร ยิ้มละมัย นายทวี เสริมภักดีกุล นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีฯ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล (ปิ่นโต) แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ อาคารสุวัทนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น