วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 02:27 น.

กิจกรรม

อิมแพ็คร่วมกับททท.จัดโครงการรถโมบาย ขยะให้โชค

วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 10.01 น.

อิมแพ็คร่วมกับททท.จัดโครงการรถโมบาย ขยะให้โชค

 

 

คุณจินตนา พงษ์ภักดี  ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม “ขยะให้โชค” ภายใต้โครงการ CSR & SET in the Local โดยเชิญพนักงานอิมแพ็ค บริษัทในเครือ และประชาชนโดยรอบเมืองทองธานี นำขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมาแลกรับของรางวัลมากมาย นอกจากนี้ภายในรถโมบายขยะให้โชคยังมีการจัดนิทรรศการอุโมงค์ขยะ ซึ่งให้ความรู้เรื่องการแยกขยะ และการย่อยสลาย เป็นต้น เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการลดปัญหาการสร้างขยะในแหล่งท่องเที่ยว และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอิมแพ็คในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับภาระกิจการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ความร่วมมืออันดีทางพันธมิตรทางธุรกิจ