วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 06:30 น.

กิจกรรม

ทสภ.จัดงานวันเด็ก 2562

วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562, 17.55 น.

 

ทสภ.จัดงานวันเด็ก 2562

 


ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 มอบของขวัญจำนวน 5,000 ชิ้น รวม 9 ศูนย์ 17 โรงเรียน
      

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.62  ณ ห้องประชุมสถานีดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  น.ส.ดาลัด อัศเวศน์  รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายสนับสนุนธุรกิจ เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยมี นางอโนชา พลินสุต ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  คณะผู้บริหาร เจ้าหน้า ทสภ.ร่วมพิธี โดยในงานได้มีการแจกของขวัญให้กับ สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 ศูนย์ และโรงเรียน จำนวน 17 โรงเรียน และในชุมชน และหน่วยงานราชการ จำนวน 31 แห่ง รวมของขวัญจำนวน 5,000 ชิ้น
           

น.ส.ดาลัด ประธานพิธี  กล่าวว่า  ทสภ. ได้จัดพิธีมอบของขวัญวันเด็กอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และนอกจากการจัดกิจกรรมในวันนี้แล้ว ทสภ. ยังจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ได้ออกบูธกิจกรรมวันเด็ก มีการแจกของขวัญ เล่นเกมส์  แล ะให้ความรู้เกี่ยวกับ ทสภ. ณ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ และในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ยังออกบูธกิจกรรมวันเด็ก มีการแจกของขวัญ เล่นเกมส์ และให้ความรู้เกี่ยวกับ ทสภ. ณ สวนพระนคร เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ด้วย   โดย ทสภ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนเพราะเด็กคืออนาคตของชาติที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และหวังว่ากิจกรรมที่ ทสภ. จัดขึ้นจะช่วยสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่เด็กและเยาวชนต่อไป.

 

หน้าแรก » กิจกรรม