วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 05:46 น.

กิจกรรม

ผู้ว่าฯพิจิตรรวมพลังจิตอาสาสร้างฝายมีชีวิต ลงทุนหลักหมื่นได้ประโยชน์หลักล้านแก้วิกฤตน้ำท่วมภัยแล้ง

วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562, 18.00 น.

 

ผู้ว่าฯพิจิตรรวมพลังจิตอาสาสร้างฝายมีชีวิต
ลงทุนหลักหมื่นได้ประโยชน์หลักล้านแก้วิกฤตน้ำท่วมภัยแล้ง

 


วันที่ 10 มกราคม 2562 นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มจิตอาสาจำนวนกว่า 100 คน  ที่รวมตัวกันเข้ารับการฝึกอบรมในการสร้างฝายมีชีวิต หรือ  ฝายชะลอน้ำ ตามหลักปรัชญาศาสตร์พระราชา ซึ่งมีครูฝายที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านมาทำการอบรมให้ความรู้ด้านทฤษฎี ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริง โดยได้เลือกพื้นที่การสร้างฝายมีชีวิตหรือฝายชะลอน้ำที่คลองม่วง หมู่ 6 บ้านเขาโล้น ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ซึ่งคลองดังกล่าวมีขนาดกว้างประมาณ 20 เมตร เป็นคลองธรรมชาติ ซึ่งต้นคลองอยู่ในเขต ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โดยคลองม่วงแห่งนี้ไหลผ่าน อ.ทับคล้อ และปลายคลอง ไหลลงแม่น้ำน่านในเขต อ.ตะพานหิน ซึ่งการทำฝายมีชีวิตหรือฝายชะลอน้ำครั้งนี้มีแรงงานที่เป็นจิตอาสาที่เป็นชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่ร่วมกันลงแรงในการสร้างฝายมีชีวิตด้วยการใช้วัสดุอุปกรณ์เช่นไม้ไผ่ที่หาได้ในพื้นที่ ส่วนวัสดุที่ต้องจัดซื้อก็ได้แก่ เชือก และ ทราย รวมถึงถุงที่สำหรับใสทรายเพื่อทำเป็นฝายมีชีวิต มีการลงทุนใช้งบประมาณเพียงไม่กี่หมื่นบาท แต่ฝายมีชีวิตหรือฝายชะลอน้ำแห่งนี้จะทำให้ประชาชน 6 หมู่บ้าน ของ ต.เขาเจ็ดลูก ได้ใช้ประโยชน์ นำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นมูลค่านับล้านบาท  อีกทั้งเป็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขและรองรับปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้ง ในอนาคตได้อีกด้วย สำหรับจังหวัดพิจิตรมีเป้าหมายเดินตามแนวปรัชญาของศาสตร์พระราชาในการที่จะสร้างฝายมีชีวิต หรือ ฝายชะลอน้ำในทุกตำบลๆละ 1 แห่ง รวม 89 แห่ง ใน 12 อำเภอของจังหวัดพิจิตร อีกด้วย


สำหรับบรรยากาศของการร่วมแรงร่วมใจของเหล่าบรรดาจิตอาสาในการสร้างฝายมีชีวิตหรือฝายชะลอน้ำในครั้งนี้เป็นไปอย่างคึกคักและเข้มแข็ง เนื่องจากมีการบริหารจัดการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบทำให้ย่นระยะเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างมาก ซึ่งคาดว่าฝายชะลอน้ำแห่งนี้น่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-4 วัน ก็น่าจะแล้วเสร็จตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้