วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 22:44 น.

กิจกรรม

ภาคอีสานนำร่อง ประกวด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ

วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 18.15 น.

ภาคอีสานนำร่อง ประกวด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ

 

ภาคอีสานนำร่อง จัดประกวด TO BE NUMBER ONE ในระดับต้นแบบและระดับดีเด่นประจำปี ครบทั้ง 20 จังหวัด ส่วนชมรม ฯประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 212 ชมรม

 

โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นการประกวดภาคแรก ประจำปี 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

 

 

ทั้งนี้มีจังหวัดเข้าร่วมเสนอผลงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ทั้งในระดับต้นแบบและระดับดีเด่นประจำปี ครบทั้ง 20 จังหวัด ส่วนชมรม ฯประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 212 ชมรม ในโอกาสนี้ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ผู้แทนทำหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงาน โดยมีนาย ณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และนายเทวพงศ์พันธ์ เมืองยม ผบ.เรือนจำภูเขียว ร่วมเดินทางให้กำลังใจ พร้อมได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและชมรม To Be Number One จำนวน 13 ชมรม

 

โดยมีจังหวัดและชมรมฯ ที่ชนะเลิศได้รับรางวัลดีเด่นระดับภาคฯ ซึ่งผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดผลงานในระดับประเทศ ดังนี้ จังหวัดที่ชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับประเทศ มี 3 จังหวัดประกอบด้วย 1.จังหวัดบึงกาฬ 2.จังหวัดชัยภูมิ 3.จังหวัดเลย ในส่วนของชมรม To Be Number One (ในกระทรวงยุติธรรม/ทัณฑสถาน) ประกอบด้วย 1.คุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ 2.เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ และชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา (มัธยมฯและอาชีวะ) ประกอบด้วย 1.โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 2.โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 3.โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 4.C-BAC ชัยภูมิ และ 5.ชมรม To Be Number One ว.เทคนิคชัยภูมิ ได้รับรางวัลต้นแบบระดับเงิน

โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เชิญชวนผู้บริหารและผู้เข้าประกวดทุกคนได้น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการที่ทรงทุ่มเททรงงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง จนเข้าสู่ปีที่ 17 ในปีนี้ และยังคงมีพระปณิธานมุ่งมั่นที่จะทรงงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน วัยรุ่น ให้กับประเทศชาติต่อไป

หน้าแรก » กิจกรรม