วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 14:05 น.

กิจกรรม

กระทรวงวิทย์ฯโชว์พร้อมจัดงาน ASEAN Next 2019

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562, 16.53 น.

กระทรวงวิทย์ฯเตรียมขยายเครือข่ายความร่วมมือ วทน.เพื่อสร้างการเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน กับงาน ASEAN Next 2019

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวความพร้อมในการจัดงาน  ASEAN Next 2019 : STI Leading towards Community Happiness " โดยมีประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่เจรจาเข้าร่วมงานฯ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ระหว่างอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่น จัดทำแผนกิจกรรมความร่วมมือรายสาขาที่สำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของประชาคม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้าน วทน.ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาคมเชิงเศรษฐกิจที่สามารถเพิ่มรายได้และทักษะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในประชาคมได้ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการสร้างวัตกรรมซึ่งจะนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนในประชาคมอาเซียนต่อไป สำหรับงาน ASEAN Next 2019 ปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (ซ.รางน้ำ) ภายในงายมีกิจกรรมที่หลากหลาย และมีหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญจัดงานในครั้งนี้ ที่โรงแรมพูลแมน เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ)