วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 14:33 น.

กิจกรรม

“รวมพลัง คน พช. ร่วมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน”

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562, 17.26 น.

“รวมพลัง คน พช. ร่วมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน”

วันที่ 14 มี.ค.62 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รวมพลัง คน พช.ร่วมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน” โดยมีนางณัสรี จันทร์สมวงศ์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณโถงกลาง หน้าห้องสมุดสถาบันพัฒนาชุมชน ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยการรวมพลัง คน พช.ในครั้งนี้ เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย อาทิ การลดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม แก้วพลาสติก เป็นต้น โดยมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ มีง่าย ๆ 5 วิธี ได้แก่ พกถุงผ้า พกกล่องใส่อาหาร พกแก้วใส่น้ำแทนแก้วพลาสติก ใช้วัสดุซ้ำตามความเหมาะสมแทนการใช้ครั้งเดียว และ คัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์

“ชาว พช.พร้อมร่วมรับผิดชอบในการทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยในหน่วยงาน “ลดลง” ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม ชุมชน ประชาชน และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนได้ ตามเจตนารมณ์ของกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป”อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวทิ้งท้าย

ต่อจากนั้นอธิบดีฯ ได้นำขบวนเดินรณรงค์ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมถึงเชิญร่วมบริจาคถุงผ้า เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน โดยจะนำไปบริจาคให้แก่โรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพฯต่อไป