วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 14:41 น.

กิจกรรม

“แก่งน้ำต้อน” สุดยอด OTOP นวัตวิถี บ้านป่าเหลื่อม

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562, 19.11 น.

พช.ชูชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่าเหลื่อม สัมผัสวิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้าน เลือกชมสินค้า OTOP ชิมอาหารเด่นประจำถิ่น เที่ยวชมแก่งน้ำต้อน สุดยอดของดีประจำถิ่น

วันที่ 14 มี.ค. นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และเยี่ยมชมวิถีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่าเหลื่อม พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านการพัฒนางานชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสูงสุด โดยมีพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น นายอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านชุมชนบ้านป่าเหลื่อมให้การต้อนรับ ณ บ้านป่าเหลื่อม ดอนช้าง จังหวัดขอนแก่น

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่าบ้านป่าเหลื่อม เป็นวิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้าน เรียนรู้กระบวนในการทอเสื่อกก นอกจากนี้ยังปราชญ์ชาวบ้านก็มีส่วนร่วมในการทอเสื่อด้วยตัวเอง ส่วนอาหารเด่นประจำถิ่นของบ้านเหลื่อม ส่วนใหญ่เป็นการนำสัตว์น้ำแปรรูป ทั้งปลาแดดเดียว ปลาส้มทอด ลาบปลาตอง ก้อยกุ้ง ก้อยหอยเชอรี่ แกงส้มสายบัว น้ำพริก ผักสดจากชุมชน

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวนั้นที่ “แก่งน้ำต้อน” เป็นการล่องเรือชมบรรยากาศธรรมชาติของแก่งน้ำต้อน ชมวิถีชาวประมงการจับปลา และชมความงามของดอกบัวหลวงชมวิถีชีวิตชาวบ้านป่าเหลื่อม ซึ่งการชมวิถีชีวิตช่วงเช้านอกเหนือตักบาตรแล้ว ชาวบ้านได้มีการปล่อยฝูงกระบือ เพื่อไปหากินบริเวณริมแก่ง ชมการสาธิตการไถนาถ่ายรูปเซลฟี่สวยๆได้อีก นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานกู่แก้วบ้านหัวสระศาสนสถานสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18 เป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดที่สวยงาม