วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15:59 น.

กิจกรรม

ผู้ว่าอุบลฯ อัญเชิญพระแก้วบุษราคัม แห่รอบเมือง ให้ประชาชนสรงน้ำ

วันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562, 11.23 น.


         

วันนี้ (13 เม.ย.62) ณ  วัดศรีอุบลรัตนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานน้ำสรง  เพื่อเชิญสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม ก่อนอัญเชิญขึ้นรถบุษบกแห่รอบเมืองเทศบาลนครอุบลราชธานี  เพื่อให้ประชาชนชนชาวอุบลราชธานีได้นมัสการ  และสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ประจำปี 2562


              

โดยมีขบวนแห่นำด้วยรถบุษบก พระแก้วบุษราคัม และตามด้วยเกวียนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  และเกวียนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  มีขบวนเซิ้ง ฟ้อน รำที่สนุกสนานจากขบวนกลองยาวจากชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี   เคลื่อนขบวนแห่จากถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ไปตามเส้นทางเขื่อนธานี ผ่านถนนพรหมเทพ และกลับมาสิ้นสุด ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม เพื่ออัญเชิญพระแก้วบุษราคัมไปประดิษฐาน ณ แท่นสรงที่หอสรงเพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำสักการะบูชา  ตั้งแต่วันที่ 13 -17 เมษายน 2562


               

สำหรับพระแก้วบุษราคัมเป็น พระพุทธปฏิมากร ปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน แกะสลักจากแก้วบุษราคัม หน้าตักกว้าง 3 นิ้ว สูงจากแท่นถึงเปลวพระโมลี 5 นิ้ว มีความงามสง่าตามพุทธลักษณะทุกประการ ปัจจุบันพระแก้วบุษราคัมได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีอุบลรัตนาราม ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองอุบลมากว่า 150 ปี ในสมัยการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ทางราชการได้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาที่วัดศรีอุบลรัตนารามแห่งนี้ พร้อมทั้งได้อัญเชิญพระแก้วบุษราคัมเป็นองค์ประธานในพิธี โดยถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาล ในปัจจุบัน เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ ชาวอุบลราชธานีจะร่วมใจจัดพิธีสรงน้ำพระอย่างยิ่งใหญ่ โดยอัญเชิญพระแก้วบุษราคัมขึ้นรถบุษบกแห่รอบเมือง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานีได้นมัสการ กราบไหว้ และสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม สร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิตเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยเป็นประจำทุกปี

หน้าแรก » กิจกรรม