วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 08:36 น.

กิจกรรม

ซีพีเอฟ ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, 08.01 น.

ซีพีเอฟ ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

 นายแพทย์ดนัย ธีวันดารองอธิบดีกรมอนามัย  มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ นาวสาวณรินทร สุนทรสถิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (CPF SHE&En) ผู้แทน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ในฐานะองค์กรที่ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (CSR in Health) ในงาน CSR in Health Day จัดโดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จากความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการดำเนินธุรกิจที่คำนึกถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายที่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากต้นแบบสถานประกอบการสุขภาพดีจากทั่วประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆนี้