วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 16:44 น.

กิจกรรม

แม็คโครส่งเสริมคนไทยดื่มนม

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560, 11.20 น.

แม็คโครส่งเสริมคนไทยดื่มนม

 

 

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยนางศิริพร เดชสิงห์ (คนกลาง) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด ร่วมจัดงาน “วันดื่มนมโลก” ประจำปี 2560 และ “สัปดาห์การบริโภคนม” กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้คนไทย  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ด้วยการร่วมรณรงค์ให้คนไทยหันมาดื่มนมมากขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรโคนม ซึ่งจะช่วยที่สร้างรายได้ สร้างความเป็นอยู่ที่ดี และมั่นคงให้กับเกษตรกรไทย  ณ แม็คโคร สาขาลาดพร้าว  เมื่อเร็วๆ นี้

หน้าแรก » กิจกรรม