วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 16:52 น.

กิจกรรม

พช.ชูเส้นทางท่องเที่ยวเกาะปันหยี ชมชิมช้อปครบวงจร

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, 00.35 น.

พช.ชูเส้นทางท่องเที่ยวเกาะปันหยี ชมชิมช้อปครบวงจร

 

วันที่ 16 ก.ค.2560 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม Inside OTOP Thailand 4.0 สัญจร ชมแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา โอกาสนี้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้คำแนะนำแก่ทีมงาน พช.พังงา นำโดยนายปราโมท เจนธัญญากรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการโดยชุมชน และเชื่อมโยงการพัฒนาเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า OTOP ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวที่มาประมาณวันละ 5,000 คน สามารถ ชม ชิม และก็ช้อปสินค้า OTOP ได้อย่างครบวงจร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น(Local Economy) ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก » กิจกรรม