วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 14:55 น.

กิจกรรม

อพท.รุกพัฒนาพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, 17.54 น.

อพท.รุกพัฒนาพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 

ที่จังหวัดกำแพงเพชร วันนี้ (17 ก.ค.) นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการการบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร และนำเสนอผลงานประจำปี 2560 ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โดยนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร และส่วนที่เกี่ยวข้อง การประชุมครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการการพัฒนาพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร และนำเสนอผลงานประจำปี 2560 และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ อพท. 4 ปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562

 

อพท

 

 

หน้าแรก » กิจกรรม