วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 12:13 น.

กิจกรรม

ศีล 5 สู่สถานศึกษาอุตรดิตถ์

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560, 17.58 น.

ศีล 5 สู่สถานศึกษาอุตรดิตถ์

 

วันที่ 10-11 ส.ค. คณะสงฆ์ จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมจัดกิจกรรม "ศีล 5 สู่สถานศึกษา" ณ หอประชุม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ตามโครงการฯ หมู่บ้าน สถานศึกษารักษาศีล 5 มีนักศึกษารวม 700 คน โดย พระมหาศิริชัย พระวิทยากร