วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 11:43 น.

กิจกรรม

กปน.ครบรอบ 50 ปี มอบรางวัลประกวดภาพถ่าย

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560, 19.36 น.

กปน. ครบรอบ 50 ปี มอบรางวัลประกวดภาพถ่าย

ภายใต้หัวข้อ “สุนทรียะแห่งน้ำ : The aesthetic of water” 
 

     
 
นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี กปน. สุขใจที่ได้ดูแลคุณ ภายใต้หัวข้อ “สุนทรียะแห่งน้ำ : The aesthetic of water” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 125,000 บาทที่ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) 
     
 
 
 
นางลาวัณย์ กล่าว่า โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและคุณค่าของน้ำ ผ่านการสื่อสารด้วยภาพถ่าย โดยเน้นแนวความคิดด้านการอนุรักษ์ ความงามและความสุขของการมีน้ำใช้ ทั้งนี้ มีผู้ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดกว่า 800 ภาพ เป็นภาพที่ตรงตามหลักเกณฑ์ 570 ภาพ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์ได้ดำเนินการตัดสินรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ผลการตัดสิน ดังนี้  รางวัลชนะเลิศ รางวัล 50,000 บาท ได้แก่ ภาพ “น้ำใสไหลเย็นเห็นฝูงปลา” โดยคุณสุทัศน์ ฟองมูล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล 30,000 บาท ได้แก่ ภาพ “จากรุ่นสู่รุ่นสายใยแห่งน้ำ” โดยคุณรติรัตน์ รุ่งเรือง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ภาพ “สายน้ำแห่งความศรัทธา” โดยคุณสุชาติ โรจจุฑารัตน์ และ รางวัลชมเชย รางวัล 5,000 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ คุณธานี ทองงาม คุณประกาย หะยีวามิง คุณวิหาร ขวัญดี คุณปฏิพงษ์ คันธวงศ์ และ คุณสุธาสินี จองสี 
     
 
 
นางลาวัณย์ กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการประกวด พร้อมทั้งขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และร่วมส่งผลงานเข้ามาเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของน้ำของประชาชน และร่วมกันถ่ายทอดความสวยงามของน้ำผ่านความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน ซึ่งผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล กปน. จะนำไปเผยแพร่ในงานวันสถาปนาการประปานครหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ กปน. และจะเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนตามสถานที่สำคัญในโอกาสต่อไป

หน้าแรก » กิจกรรม