วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 23:58 น.

กิจกรรม

โครงการสีเขียวน้ำหมักชีวภาพ

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560, 08.18 น.

โครงการสีเขียว “น้ำหมักชีวภาพจากเปลือกสับปะรด”

 

 

มร.วิม เอ็น. เอ็ม. ฟาเก็ล  ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ให้การสนับสนุนโครงการน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกสับปะรดเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงแรมฯและนำขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยน้ำหมักชีวภาพจะช่วยลดกลิ่นและกำจัดคราบไขมันที่เกาะตามท่อน้ำเสีย โดยมีผู้บริหารและคณะผู้ดำเนินงานร่วมโครงการ อาทิ มร.ฟร้านซ์ ซานเชส (คนที่ 6 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปโรงแรมฯ, ฐิติมา อิสระมงคลพันธุ์  ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพโรงแรมฯ, จักรกริช ส่งโสภา (คนที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายช่างและวิศวกรโรงแรมฯ, มร.คริสเตียน เวอเด็นเบิร์ก  หัวหน้าพ่อครัวฝ่ายบริหารโรงแรมฯ, สุชีรา ลีลาสาธิตกุล (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายห้องพักโรงแรมฯ, ยุวดี เต็มจารุกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยแผนกแม่บ้านโรงแรมฯ และ สุรินทร์ ลาสนวิเวท (คนที่ 8 จากซ้าย) หัวหน้าแผนกดูแลและทำความสะอาดภาชนะ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

หน้าแรก » กิจกรรม