วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 00:01 น.

กิจกรรม

อพช.ติวเข้มบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภาคอีสาน

วันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560, 08.58 น.

อพช.ติวเข้มบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภาคอีสาน

 

พช. จับมือทุกภาคส่วน สานพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ ลุยภาคอีสาน เร่งเดินหน้าสร้างแผนการตลาด ผลักดันเศรษฐกิจฐานราก

 

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นำโดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน และนางสาวต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา เพื่อรับฟังแผนการส่งเสริมการตลาดจาก 5 กลุ่มจังหวัด และรับฟังยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางวิไลวรรณ ไกรโสดา ผู้ตรวจราชการกรม และนางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังข้อเสนอ ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

 

 

โอกาสนี้นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน  ได้ให้แนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายประชารัฐ รักสามัคคีในอนาคต  เน้นการทำงานต้องมองข้ามชอต เพื่อสร้างความเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน สามารถตอบโจทย์ ผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืน

 

พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้นำคณะได้เดินทางเยี่ยมชมภูมิปัญญาท้องถิ่นสวนศิลปะ สวนสองปั้น ชุมชนเครื่องปั่นดินเผา และเยียมชมวิถีชีวิตชุมชนเครื่องปั้นดินเผา กระบวนการเครื่องปั้นดินเผา ของนายเมี้ยน สิงห์ทะเล  ซึ่งเป็นจุดขายสำคัญบนเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ บ้านด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา