วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 00:01 น.

กิจกรรม

ซีพีออลล์จับมือสสว.ส่งเสริมSME

วันอังคาร ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560, 16.50 น.

ซีพีออลล์จับมือสสว.เดินหน้าส่งเสริมSME

 

 

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล  รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น ฯ ในเมืองไทย และ นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ลงนามความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเติบโตและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อเร็วๆ นี้