วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 05:50 น.

กิจกรรม

วิสซ์ดอมฯร่วมกับกทม.จัดกิจกรรมชุมชนน่ามอง ริมคลองน่าอยู่

วันพุธ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560, 11.12 น.

MQDC ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ-กรุงเทพมหานคร และเขตพระโขนง

จัดกิจกรรม ชุมชนน่ามอง ริมคลองน่าอยู่

 

 

WHIZDOM 101 (วิสซ์ดอมวัน-โอ-วัน) ) ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ-กรุงเทพมหานครและเขตพระโขนงร่วมกันจัดกิจกรรม ชุมชนน่ามอง ริมคลองน่าอยู่ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาคลองบางอ้อใหญ่อย่างยั่งยืน

 

คุณสุทธา เรืองชัยไพบูลย์ประธานผู้อำนวยการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)  กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า “ด้วย โครงการวิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน เราเป็นหนึ่งในโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ ที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวโดยจัดพื้นที่สีเขียวกว่า 1 ใน 3 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด ดังนั้นเราจึงอยากให้ชุมชนที่อยู่บริเวณรอบโครงการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของคลองบางอ้อใหญ่ ใกล้กับโครงการวิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน ได้มีทัศนียภาพและความสวยงามเช่นเดียวกับพื้นที่ในโครงการ วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน จึงได้ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ-กรุงเทพมหานคร และเขตพระโขนง จัดกิจกรรม “ชุมชนน่ามอง ริมคลองน่าอยู่” ภายใต้โครงการพัฒนาคลองบางอ้อใหญ่อย่างยั่งยืนโดยกิจกรรมในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฯและพวกเราจะดำเนินการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตจะดำเนินการจัดหาอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียระดับครัวเรือน และส่งมอบให้กับสำนักการระบายน้ำ และเขตพระโขนง เพื่อแจกจ่ายบริเวณชุมชนรอบคลองบางอ้อใหญ่แห่งนี้ต่อไปรวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาแหล่งน้ำในชุมชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

 

 

นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการถนนสีเขียว โดยปลูกต้นไม้ บริเวณทางเท้าของถนนสุขุมวิทตั้งแต่สถานีปุณณวิถี จนถึงซอยสุขุมวิท 101/1 ถัดมาเราได้ร่วมกับเขตพระโขนง สนับสนุนโครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ร่วมกับเขตพระโขนง โดยส่วนร่วมในการพัฒนาและรักษาความสะอาดให้ชุมชนในเขตพระโขนงและบริเวณหน้าโครงการวิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน ครับ และเราจะดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องครับ”คุณสุทธา กล่าวเสริมในตอนท้าย

 

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณสุทธา เรืองชัยไพบูลย์ ประธาน บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) และ ผศ.พงศ์พร สุดบรรทัด ที่ปรึกษาด้านสถาปัตกรรม และการออกแบบ กลุ่มบริษัทดีที (DTGO) โดยมี คุณสุทธิมล เกษสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ คุณวาสนา ศิลป์เบญจพร ผู้อำนวยการกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ คุณจิรศักดิ์ เพ็งกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พระโขนง  คุณเกษศิริ กู้เกียรตินันท์ ผู้อำนวยการบริหาร และ คุณณิชา ศรีสงวนสกุล ผู้อำนวยการอาวุโส MQDC พร้อมด้วยทีมวิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน และ MQDC ร่วมกิจกรรมที่ คลองบางอ้อใหญ่

หน้าแรก » กิจกรรม