วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 06:05 น.

กิจกรรม

14 กันยายน “วันบุรฉัตร”

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560, 09.45 น.

14 กันยายน “วันบุรฉัตร”

 

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วย นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติการ ธนาคารออมสิน วางพวงดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ทรงวางรากฐานกิจการคลังออมสินให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

 

 

หน้าแรก » กิจกรรม