วันพุธ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 16:08 น.

กทม-สาธารณสุข

งานประเวศแฟร์ & ฮาลาลฟู๊ด

นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิด "งานประเวศแฟร์ & ฮาลาลฟู๊ด" กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาด้านอาชีพเขตประเวศ ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 25 มี.ค.-3 เม.ย.60 เวลา 15.00-24.00 น. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์และผลผลิตภูมิปัญญาท้องถิ่น

29 มี.ค. 2560