วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 07:05 น.

กทม-สาธารณสุข

กทม รับมอบหนังสือชุด “ท่องโลกจินตนาการ

วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561, 05.19 น.

กทม รับมอบหนังสือชุด “ท่องโลกจินตนาการกับ IDBY” (BE WHAT YOU LOVE)

ผนวกหนังสืออ่านเสริมนอกโรงเรียน ซึ่งเป็นหนังสือ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)

 

นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานรับมอบหนังสือชุด “ท่องโลกจินตนาการกับ IDBY” (BE WHAT YOU
LOVE) ผนวกหนังสืออ่านเสริมนอกโรงเรียน ซึ่งเป็นหนังสือ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) จากนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนายอาทร เตชะธาดา กรรมการผู้จัดการบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด เพื่อดำเนินการส่งมอบให้กับห้องสมุดของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 แห่ง และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) ทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านและมีจินตนาการสามารถก้าวทันต่อโลกยุค Thailand 4.0 โดยมี นางสาวฐานิตา แพร่วานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักการศึกษา ผู้แทนจากสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. เข้าร่วมกิจกรรม ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่สีลม

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข