วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 07:06 น.

กทม-สาธารณสุข

​เปิดห้องผู้ว่าฯ กทม. เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 61

วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561, 07.25 น.

​เปิดห้องผู้ว่าฯ กทม.ต้อนรับเด็ก นร.กทม. เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 61  

 

 

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ พร้อมมอบโอวาทแก่ผู้แทนนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่ง เนื่องในงานวันเด็กกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า  
 

 

สำนักการศึกษา กทม. กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ภายใต้แนวคิด “เด็กนักเรียน กทม.ก้าวสู่สากล” กิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ โซน Inspiration การเยี่ยมชมห้องอมรพิมาน ห้องทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. กิจกรรมผู้สื่อข่าวน้อย  โซน สนุกสนาน การแสดงดนตรี เกม กีฬา โซนเด็กนักเรียนกทม.ก้าวสู่สากล นิทรรศการภาษาอังกฤษ ภาษาจีน STEM Robot  Crossword  ศิลปะ ภาพวาด หมากล้อม  และโซน นักเรียน กทม. เก่งไม่แพ้ใคร โชว์ผลงานของนักเรียน กทม. ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ รวมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 คน และ 2 ทีม  
 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กและเยาวชน โดยส่งเสริมศักยภาพในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาคุณภาพ และขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กทุกกลุ่ม การดูแลสุขภาพและพลานามัย การส่งเสริมความรู้สายอาชีพ ตลอดจนเปิดโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ในต่างประเทศ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กมีความฝัน และมุ่งมั่นหมั่นเพียรที่จะก้าวไปให้ถึงความฝันนั้น นอกจากนั้นกรุงเทพมหานครยังให้ความสำคัญกับการกล่อมเกลาด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 นี้ ขอให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ระลึกในพระคุณของบิดามารดาและครูอาจารย์ ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม และมีน้ำใจต่อผู้อื่น ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอขอบคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่ร่วมกันทำหน้าที่ในการเป็นแม่พิมพ์หล่อหลอมอนาคตของชาติให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

 


 สำหรับคำขวัญที่มอบให้แก่เด็กกทม.ในปีนี้ คือ “ตรงต่อเวลา รักษาวินัย ใฝ่คุณธรรม” รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนกทม.ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เข้าเยี่ยมชมห้องทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร และห้อง CCTV ซึ่งในอนาคตเด็กๆเหล่านี้อาจจะเข้ามาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เป็นได้  

 


ทั้งนี้ในวันเสาร์ที่ 13 ม.ค.61 กรุงเทพมหานครได้กำหนดจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร  พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 เขตจตุจักร  ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง  พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 เขตทุ่งครุ  ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ(บางมด) เขตทุ่งครุ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี  ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และเขตพระราชฐานในพระองค์ฯ รวมทั้งที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ และที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ในวันที่ 20 ม.ค. 61 ยังมีการจัดงานวันเด็กในครั้งสุดท้ายที่ศูนย์เยาวชนคลองเตย โดยให้มีกิจกรรมการเล่นเกม และมอบของรางวัลมากมาย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เด็กด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ให้ได้รับความสนุกสนาน และมีความสุขในช่วงเทศกาลวันเด็

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข