วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 07:35 น.

กทม-สาธารณสุข

สสส.จัดเต็มวันเด็ก ชูแนวคิด “กาล-ละเล่น (ละอ่อนย้อนวัย)”

วันอาทิตย์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561, 10.17 น.

สสส.จัดเต็มวันเด็ก ชูแนวคิด “กาล-ละเล่น (ละอ่อนย้อนวัย)”

 

สสส.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2561 ชูแนวคิด “กาล-ละเล่น (ละอ่อนย้อนวัย)” สนุกไปกับกิจกรรมสร้างจินตนาการในงานวัด ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันโลกในยุคไอที  เลือกสิ่งที่ดีแบ่งคนรอบข้างได้

 

 

วันที่ 13 มกราคม 2561 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561 ภายใต้แนวคิด “กาล-ละเล่น (ละอ่อนย้อนวัย)” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

 

 

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้  สุขภาวะ มีหน้าที่ในการขยายฐานผู้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพสู่ประชาชนใน  วงกว้าง ผ่านสื่อนิทรรศการ ห้องสมุด สื่อสิ่งพิมพ์ กิจกรรมฝึกอบรม รวมทั้งกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน นำเสนอภายใต้แนวคิด“กาล-ละเล่น (ละอ่อนย้อนวัย)” เป็นการสนับสนุน และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การสร้างสุขภาวะอย่างสร้างสรรค์ สร้างประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตในสังคมมีทักษะชีวิตที่รู้เท่าทัน สามารถเลือกสิ่งที่ดีให้แก่ตนเอง และแบ่งปันไปยังคนรอบข้างได้

 

“วันเด็กปีนี้ สสส. ให้เด็กๆ ได้เล่นการละเล่นไทยและของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีการขยับร่างกายและออกกำลังเพิ่มมากขึ้น ในรูปแบบงานวัด ลานการละเล่นไทย สร้างสรรค์จินตนาการ กับการเพ้นท์สีหน้ากาก การประดิษฐ์ว่าว สานปลาตะเพียน สานตะกร้อ เน้นการเล่นเป็นกลุ่ม รู้จักเข้าสังคม ลงมือทำด้วยตนเอง และการสร้างทักษะสมองเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ เหมาะกับเด็กในยุคนี้ ตามหลักการของ สสส. ที่สนับสนุนให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาวะองค์รวมทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ ปัญญา สังคม โดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก และสนองต่อคำขวัญของท่านนายกรัฐมนตรี ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561“รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในปี 2561 นี้ เด็กๆ จะมีรอยยิ้ม ที่ร่าเริงแจ่มใส่ มีความรู้ความสามารถ เพื่อในอนาคตจะร่วมกันสร้างสังคมที่ดี มีสุขภาพ และสุขภาวะที่ดี” ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ กล่าว

 

สำหรับผู้สนใจกิจกรรมอื่นๆ ของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เปิดให้บริการทุกวันอังคาร ถึงวันเสาร์ (ปิดทุกวันอาทิตย์ จันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทีมบริหารนิทรรศการ เบอร์ติดต่อ 093-124- 6914 หรืออีเมล์exhibition.thc@thaihealth.or.th

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข